6. dubna 2018

Smíření
Nechat lásku jít
a nebýt ji hoden.
Věčně tiše snít,
život nemít zhojen.


Smířit se
a zamknout srdce,
klíč zahodit do řeky.
To žádá duše moje,
samotě jde v ústrety.
Okomentovat