6. dubna 2018

Ona a On


Ona:
Měsíční svit protíná lipové větve,
chci, abys tu byl a držel mě pevně.
Ve vzpomínkách se k tobě vracím,
Bojím se, že tě občas ztrácím.


On:
Svit měsíce protíná větve březové,
vzpomínám, když jsem tě uviděl poprvé.
Podal jsem ti ruku, i očima ses tehdy smála.
Bezostyšně říkala´s, že jsi jako malá.

Ona:
Byl jsi nervózní, když jsem se prvně usmála.
Přesto ta světélka v očích ti mile svítila.
Nechal jsi mě povídat, pozorně jsi naslouchal.
A vítr v hnědých vlasech si tu svou hrál.On:
Na hladině rybníka se vlaštovky prolétaly.
Tvá slova mnou něžně protékaly.
Ten den jsi mi krásně provoněla,
melodie hlasu mi až do večera zněla.


Žádné komentáře: