5. září 2020

Pak dovolím Ti


 Vyrytá v obrysu

každodennosti

Zachycena ve vláknech

zvyků

Rozmělněna do srdce

vzlyků...


Vzpínám se


Větrem poháněna

v srdci plachty napínám


s touhou


vplout do všech vlásečnic

zurčet až do morku kostí

v hlubinách co nitro hostínenechat na sobě nitku suchou

zůstat zmáčená

dokud budu chtít!Pak dovolím Ti

     osušit  mě     

jako prostý projev 

lásky


(*4.9.2020)30. srpna 2020

Bez váhání


 Tančím v nitru s představou

smět být tvojí toulavou

melodií


Tou co tělem prostupuje

co libé zvuky něžně hraje


Bez nároku 


na opětovné citů dání


Byla bych jí bez váhání


Bez váhání na vahách

zda-li láska nebo prach


(*29.8.2020)


Ozvuk duší


V ojíněných řádcích

našich srdcí

tančíme si 


oba bosí


v přítomných stopách


Prsty po mapách

       touláme se       

                                  

Mapujeme svoje city


Co jsme

 Co jsem 

Co jsi ty


….


To ticho v nás

prolomí ozvuk našich duší

Jsme VŠE co jen srdce tuší


(*29.8.2020)

***


22. srpna 2020

Rozepnout se


 Ukryta v řečišti

zjitřených citů

v touze  

r o z e p n o u t   s e


zdolat všechny horizonty


překonat hloubku moří


prostoupit vše živé co mě tvoří


prodýchat se až na samé dno


kde nitro vyvěrá


bez zmítání se ve vlnáchnezůstávat v ozvěnách


jen 


zvučně tlouct


v neochvějné pravdě žití(*22.8.2020)

***


17. srpna 2020

Větvím se


 Své ruce pnu do větví


VĚTVÍM SE


plna touhy

zanechat v té kůře 

srdce otisk pouhýZarývám se pod kůru

pomalu se stávám mízouAž mě zítra potkáš

na nic se nebudeš ptát

obejmeš pevně můj kmen

a necháš mojí melodii ve svém srdci 


...hrát(*16.8.2020)

***